دفتر مرکزی

 • شرکت تعمیرات برق اصفهان
 • اصفهان - انتهای بلوار کشاورز - قبل از اتوبان ذوب آهن - ساختمان شرکت تعمیرات
 • 0098-31-37809611-16
 • 0098-31-37809625
 • info(@)epmc.ir

دفتر تهران

 • شرکت تعمیرات برق اصفهان
 • تهران - بزر گراه آفریقا - جردن خیابان ناهید شرقی -شماره 28 - طبقه 2 واحد 8
 • 0098-21-22058609-10
 • info(@)epmc.ir

گارگاه شماره 1

 • شرکت تعمیرات برق اصفهان
 • اصفهان -جاده تهران- کیلومتر 8 جاده آزادگان - جاده اختصاصی نیرو گاه شهید محمد منتظری ضلع شمالی نیروگاه - کارگاه شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان
 • 0098-31-3387650
 • info(@)epmc.ir

گارگاه شماره 2

 • شرکت تعمیرات برق اصفهان
 • اصفهان- پلیس راه اصفهان - تهران - جاده علویجه - شهرک صنعتی بزرگ اصفهان خیابان کارآفرینان 4/1
 • 0098-31-37809611-16
 • info(@)epmc.ir

ارسال پیام

متن خود را برای جستجو وارد نماید