۶۶۳

توانمندیها :
> برنامه ریزی و اجرای پروژه ها
(نیروگاههای بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی و سایر صنایع مرتبط)به صورت EPC (مهندسی ،تامین قطعات و اجرا)
> برنامه ریزی و اجرای پروژه های
M&O( بهره برداری ، تعمیر و نگهداری نیروگا هها )
> انجام تعمیرات اساسی (
Overhaul)،تعمیرات جاری ( Routine)  و بازسازی و بهینه سازی نیروگاههای گازی و بخار

< نصب و راه اندازی ، تست کارایی تجهیزات نیروگاههای گازی و بخار
> ساخت ،تامین و وارد نمودن هر گونه قطعات وتجهیزات مورد نیاز در نیروگاهها و سایر واحدهای صنعتی
> ارائه خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی در خصوص نیروگاهها و سایر تاسیسات و تجهیزات صنعتی

>دارابودن فضاهای کارگاهی

  1. کارگاه جنب نیروگاه شهید محمد منتظری شامل فضای به مساحت ۳۸۰۰۰ متر مربع که مساحت فضای سر پوشیده آن ۱۵۰۰ متر مربع می باشد.
  2. کارگاه علویجه واقع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان شامل فضای سر پوشیده به مساحت ۴۰۰۰متر مربع با دو کرین سقفی به ظرفیت ۲۵ تن و فضای آزاد به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع با کرینی به ظرفیت ۵۰ تن ، مساحت کل کارگاه ۲۳۰۰۰مترمربع .

متن خود را برای جستجو وارد نماید